'Neopracované diamanty môžu byť niekedy zamenené za bezcenné kamienky.' – Thomas Browne

Citát dňa
Čítajte Viac

'Neexistuje vplyv ako vplyv zvyku.' – Gilbert Parker

Citát dňa
Čítajte Viac

'Dar trpezlivosti sa otvára, keď sa naše telo, srdce a myseľ spomalia dostatočne na to, aby sa pohybovali jednotne.' – Marek Nepo

Citát dňa
Čítajte Viac

Opýtajte sa sami seba: „Aký hlbší zdroj ma toto protivenstvo žiada priniesť? – John Welwood

Citát dňa
Čítajte Viac

'Sladké milosrdenstvo je skutočným odznakom šľachty.' - William Shakespeare

Citát dňa
Čítajte Viac

„Žiadni dvaja ľudia nemeditujú presne rovnakým spôsobom. Improvizácia je nevyhnutná.' – Christopher Bamford

Citát dňa
Čítajte Viac

'Proti prírodným zákonom sa nemožno odvolať.' – Arthur C. Clarke

Citát dňa
Čítajte Viac

'V živote sú chvíle, kedy sa mlčanie stáva chybou a hovoriť povinnosťou.' – Oriana Fallaci

Citát dňa
Čítajte Viac

'S najmenším zatlačením - na správnom mieste - sa náš svet môže nakloniť.' – Malcolm Gladwell

Citát dňa
Čítajte Viac

'Nesmieme dovoliť, aby nás obmedzené vnímanie iných ľudí definovalo.' – Virginia Satir

Citát dňa
Čítajte Viac

'Nech je pre teba každé svitanie ako začiatok života a každé zapadajúce slnko je pre teba jeho koncom.' – John Ruskin

Citát dňa
Čítajte Viac

'Iba matka môže chodiť s váhou druhého bijúceho srdca.' – Ocean Vuong (Šťastný Deň matiek)

Citát dňa
Čítajte Viac

'Zdieľaný problém je polovičný.' – Lee Iacocca

Citát dňa
Čítajte Viac

'Nič sa nedá urobiť, iba kúsok po kúsku.' – Charles Baudelaire

Citát dňa
Čítajte Viac

'Dosiahol úspech ten, kto dobre pracoval, často sa smial a veľa miloval.' – Elbert Hubbard

Citát dňa
Čítajte Viac

'Skôr ako získame nezaujatú pravdu, musíme byť pripravení ignorovať to, čo by sme chceli, aby bola pravda.' – Ann Daviesová

Citát dňa
Čítajte Viac

„Vždy sa musíš postaviť svojmu strachu. Nikdy sa nechceš nechať nachytať mokrý.' – Katharine Hepburnová

Citát dňa
Čítajte Viac

„Problémy nie sú problémom; problém je zvládanie.' – Virginia Satir

Citát dňa
Čítajte Viac

'Učím sa, ako vrásť do priestoru, ktorý som mal vždy zaberať.' – Jane Shoreová

Citát dňa
Čítajte Viac

'Vždy je jeden moment v detstve, keď sa dvere otvoria a vpustia dnu budúcnosť.' – Graham Greene

Citát dňa
Čítajte Viac